Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje predávajúcemu:

Jozef Halanda - AddArt

Sídlisko II 1216/42

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 34 326 545

DIČ: 1022354465

IČ DPH: SK1022354465

že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho vyplnením internetovej objednávky, prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky na čísle +421 917 685 222. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar uvedený v objednávke.

Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších, prípadoch si predávajúci k vzniku zmluvy vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky telefonicky alebo e-mailom a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

Všetky  objednávky  prijaté prostredníctvom nášho internetového obchodu sú považované  za  z á v ä z n é. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a , že s nimi bez výhrad súhlasí. Prosíme, počkajte s úhradou, kým Vás nebudeme kontaktovať s presnými pokynmi k platbe. V opačnom prípade, ak uhradíte skôr a objednávku nebudeme môcť z nejakého dôvodu vybaviť, budeme nútení znížiť sumu vrátených peňazí o sumu administratívnych nákladov, ktoré nám takto vznikli, najmenej 10 €. Vopred ďakujeme, že si dobre premyslíte Vašu objednávku a tým ušetríte prípadné problémy Vám i nám.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu výrobkov zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný výrobok alebo uvedie na trh novú verziu výrobku, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku.

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň ktorý bude riadne vybavený slovenskými návodmi.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, POKYN K PLATBE

Potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. Po spracovaní, vybavení objednávky budete vyzvaný k platbe a následne informovaný e-mailom o odoslaní tovaru. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí ak uvedie meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

5. BALNÉ A EXPEDIČNÉ

Doprava je hradená zákazníkom. Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu kurierskou službou DHL Parcel Slovensko. Cena zásielky je závislá od hmotnosti objednaného tovaru a spôsobu platby, prepravné je štandardne od 3,40 do 4,00 € (zahŕňa poskytnutie obalu, zabalenie a prepravné náklady). V prípade objemnejších a väčších zásielok sa na poštovnom a spôsobe dopravy dohodne predávajúci a kupujúci osobitne - telefonicky alebo e-mailom. Tovar je možné zaplatiť bankovým prevodom vopred bezplatne, alebo na dobierku za poplatok 1,- €.

6. DODACIA LEHOTA

Tovar skladom posielame spravidla obratom. V prípade, že objednaný tovar je potrebné doobjednať u výrobcu, distribútora, je dodacia lehota 7 – 21 dní.

7. VÝMENA TOVARU

V prípade potreby predávajúci nepoužitý a nepoškodený tovar vymení kupujúcemu za iný druh. Kupujúci v takomto prípade zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho. Náklady spojené s výmenou tovaru nesie v plnej výške kupujúci.

8. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.

Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) nesprávnym skladovaním,

d) mechanickým poškodením.

Postup pri reklamácii:

Kupujúci:

a) informuje o reklamácii predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne,

b) zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho,

c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu,

d) vloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do zákazníckej sekcie. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Súhlasom s obchodnými podmienkami pri dokončení objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,
- zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

OTYzNjI3O